Maksu- ja toimitusehdot

Maksu- ja toimitusehdot

Kaisaniemen osteopatia t:mi (jäljempänä Kaisaniemen osteopatia) verkkovalmennuksen käyttö- ja toimitusehdot.

Voimassa 1.12.2021 lähtien
Kaisaniemen osteopatia T:mi (om. Jerry Ketola)
Saramäentie 35 E
00670 Helsinki
jerry@jerryketola.fi
Y-tunnus 1369293-1

Lue nämä sopimusehdot huolellisesti ennen verkkovalmennuksen ostamista.

Palveluntarjoaja tarjoaa pääsyn ja käyttöoikeuden osoitteessa www.jerryketola.fi (jäljempänä “Verkkosivusto”) olevaan verkkovalmennukseen (jäljempänä “Palvelut”) seuraavien käyttöehtojen mukaisesti.
Käyttämällä Palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, jotka sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Mikäli et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, älä käytä Palveluita ja/tai älä osallistu Palveluihin.
Sitoudut käyttämään Palveluita vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei loukkaa muiden oikeuksia tai rajoita tai estä ketään muuta käyttämästä ja nauttimasta Palveluista. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Palveluntarjoajan välillä.

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Kaisaniemen osteopatian tarjoamien Verkkopalveluiden (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön, sekä Kaisaniemen osteopatian Palvelun asiakkaan ja Kaisaniemen osteopatia asiakassuhteeseen. Näitä ehtoja sovelletaan verkkovalmennukseen rekisteröityneen käyttäjän asiointiin Palvelussa. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä siihen saakka, kunnes käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina kunkin valmennuksen kestoajan.

2. Palvelun sisältö

Palvelu käsittää Kaisaniemen osteopatian tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokaupan kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. Kaisaniemen osteopatia on oikeus muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Palvelu voi käyttöliittymän ulkonäön ja toimintojen osalta poiketa toisistaan eri päätelaitteilla.

3. Palvelu

Palvelu muodostuu verkkosivusta, verkkovalmennusohjelmista sekä videoista ja niiden esittelyistä, sekä niihin mahdollisesti liittyvistä keskustelupalstoista FAQ kysymys-vastaus palstasta ja verkkokaupasta. Palvelu on käytettävissä Windows tai Mac käyttöjärjestelmällä varustetuilla tietokoneella Internet-selaimella, sekä Android ja IOS-perustaisella tabletilla ja mobiililaitteella.
3.1 Palvelun käyttötarkoitus
Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei kopioi tai jaa mitään Palvelun maksullisiin tuotteisiin liittyvää materiaalia kolmannelle osapuolelle.
3.2 Rekisteröityminen

Verkkovalmennuksen käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot, eli etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero ja puhelinnumero. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjälle luodaan käyttäjätunnus, jonka saa tilaamisen jälkeen automaattisesti sähköpostiin, ja salasana luodaan normaaliin tapaan itse (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).
Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Kaisaniemen osteopatia ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Kaisaniemen osteopatialle. Kaisaniemen osteopatia voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.
Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.

3.3 Käyttäjätunnuksen poistaminen
Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen jerry@jerryketola.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Kaisaniemen osteopatia on saanut Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

4. Kolmannen osapuolen verkkosivusto

Mikään viittaus linkitettyihin sivustoihin tai nimettyihin kolmansiin osapuoliin ei tarkoita sitä, että Palveluntarjoaja suosittelee tällaista kolmatta osapuolta tai muutoin hyväksyy tällaisen kolmannen osapuolen. Sinä kannat riskin kolmansien osapuolien sivustojen käytöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Kaisaniemen osteopatian www.jerryketola.fi Verkkosivustolta ja/tai Palveluista.

5. Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Kaisaniemen osteopatia pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

 1. laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;
 2. hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
 3. Kaisaniemen osteopatian tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
 4. Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
 5. muiden käyttäjien, valmentajien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
 6. tekeytyminen toiseksi henkilöksi;
 7. muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;
 8. viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
 9. mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja
 10. minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Kaisaniemen osteopatia tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli Kaisaniemen osteopatia harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on tahallisesti tai tietoisesti rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Kaisaniemen osteopatia voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

6. Immateriaalioikeudet

Palvelimen ja Palveluiden sisältö on suojattu tekijänoikeudella ja immateriaalioikeuksilla. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi tekijänoikeuden tai yksinoikeussuojan alaista Palvelimessa ja/tai Palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Palvelun sisältämän tai Kaisaniemen osteopatian Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kaisaniemen osteopatialle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksi käyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Kaisaniemen osteopatian ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Kaisaniemen osteopatian luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Kaisaniemen osteopatian yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Kaisaniemen osteopatian tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

7. Palvelun käytettävyys

Kaisaniemen osteopatia ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän verkko- ja Internetyhteys toimisivat odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.
Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Kaisaniemen osteopatia ei takaa, että palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.
Varmistathan että puhelimesi ja/tai tablettisi tukee käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja että käytössäsi on viimeisin sovelluskaupassa saatavilla oleva sovellus.

8. Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Kaisaniemen osteopatia yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää tahattomia epätarkkuuksia tai virheitä. Käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan liittyvien tietojen tai harjoitusohjelmien taikka liikkeiden soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet. Verkkovalmennuksen materiaalit säilyvät asiakkaalla valmennuksen keston ajan ostohetkestä lähtien, jonka jälkeen materiaalit poistuvat asiakkaan käytöstä verkkosivustolta. Asiakkaalla on oikeus tallentaa valmennuksen mahdolliset kirjalliset materiaalit itselleen valmennuksen keston aikana laitteeseensa tai tulostaa valmennukseen kuuluvat mahdolliset kirjalliset materiaalit omaa myöhempää käyttöä varten. Asiakkaalla on palvelu käytettävissään joko Mobiililaitteella tai Tietokoneen Verkkoselaimella ostohetkestä tai asiakkaan määrittämästä aloituspäivästä valmennuksen keston ajan. Kaisaniemen osteopatia ei vastaa siitä, jos asiakkaalla on sellainen puhelin- tai tablettimalli käytössään, jota ei enää tueta käyttöjärjestelmän tai sovellusten päivityksissä.

9. Asiakkaan velvollisuudet Verkkovalmennuksessa

Huolimatta siitä, että asiakkaan Verkkovalmennusta laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen muutokseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa Verkkovalmennuksen tilaamisella olevansa tietoinen siihen liittyvistä riskeistä ja osallistuu Verkkovalmennukseen omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, relevantti valmentaja (tai Kaisaniemen osteopatia) eivät vastaa asiakkaalle mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia Verkkovalmennusta varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muun mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

Asiakas sitoutuu tiedottamaan relevanttia valmentajaa (tai Kaisaniemen osteopatia) Verkkovalmennuksen aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).

10. Vastuunrajoitus ja lääketieteellinen vastuuvapauslauseke

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Kaisaniemen osteopatia varaa oikeuden milloin tahansa parantaa ja muokata Palvelua.

Ennen Palveluun osallistumista käyttäjän tulee henkilökohtaisesti varmistaa lääkäriltään Palvelun soveltuvuus käyttäjälle. Palvelu ei ole lääketieteellinen interventio, eikä sitä voi käyttää lääketieteelliseen diagnosointiin tai hoitoon. Kaisaniemen osteopatia ei vastaa Palvelun aikana mahdollisesti syntyneistä terveyshaitoista.

11. Sopimusehtojen muutokset

Kaisaniemen osteopatia varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

12. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

Kaisaniemen osteopatialla on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannelle osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

13. Verkkovalmennuksen toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas ostaa Palvelun verkkokaupassa ja siten lähettää tilauksen Kaisaniemen osteopatialle ja kun Kaisaniemen osteopatia on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen asiakkaan sähköpostiin.

Verkkovalmennusten hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Kaisaniemen osteopatia pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. 

Palvelussa voi maksaa ainoastaan Kaisaniemen osteopatian kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

Valmennuksen aloituspäivä alkaa ostopäivästä ja sen käyttöoikeus kestää siitä eteenpäin 6 kuukauden ajan. Tämän jälkeen Palvelun asiakaskohtaiset tunnukset, käyttäjätunnus ja salasana eivät enää välttämättä toimi. 

Kun valmennus on alkanut, asiakas sitoutuu ilmoittamaan asiakaspalveluun heti, jos on estynyt suorittamasta valmennusta (esimerkiksi sairastumisen johdosta). Asiakaspalvelu voi tauottaa valmennuksen ilmoituspäivästä eteenpäin. Tauon päättymispäivä on aina määriteltävä.

14. Hinnat ja maksutavat

Verkkosivustolla myytävien Palveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto on esillä verkkosivustolla ja kutakin tavaraa ja palvelua koskevat hinnat esitetään myös kyseisen Palvelun kuvauksessa. Kaikki verkkosivustolla esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron. 

Palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat luottokortti-, mobiili- ja verkkopankkimaksu, PayPal sekä eri lasku/osamaksutavat. 

Maksupalvelutarjoajat

Paypal

PayPal on vain maksupalvelun tarjoaja. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) on saanut Luxemburgin luottolaitoksen 5. päivänä huhtikuuta 1993 annetun lain (jäljempänä “laki”) 2 artiklan mukaisesti asianmukaisen toimiluvan ja toimii Luxemburgin valvontaviranomaisen, Commission de Surveillance du Secteur Financierin, valvonnassa.

www.paypal.com

Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkokauppaan, josta tuote on tilattu.

Paytrail

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Paytrail Oyj, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa – ja MasterCard SecureCode -todentamispalvelut.

Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella, eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat

 • Mobiilimaksutavat Pivo ja MobilePay ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa.

Pivo

Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla.

Pivon käyttöehdot

MobilePay

Ehdot ovat tarjolla MobilePayn sivuilla.

MobilePayn ehdot

Lasku- ja osamaksupalvelut

Lasku- ja osamaksupalveluita Paytrailin kautta tarjoavat OP Lasku, Walley ja Joustoraha.

Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.

Walley

Walleyn yleiset lasku-, tililuotto ja erämaksuehdot (.pdf)

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot (.pdf)

Lue lisää: walley.fi

Joustoraha

Jousto-tuoteseloste (.pdf)

Lue lisää: jousto.com

OP Lasku

OP Laskun kuluttajaehdot (.pdf)

OP Laskun tuoteseloste kauppiaalle (.pdf)

Lue lisää: op.fi

15. Etämyynti ja peruuttamisoikeus

Digitaaliset palvelut

14 päivän peruuttamisaika lasketaan verkkovalmennusta koskevan sopimuksen tekemisestä. Sopimuksen tekemisen päivämäärä on sama kuin valmennuksen ostopäivä. 14 päivän peruuttamisajan laskeminen alkaa ostopäivästä.

Kuluttajalla tai asiakkaalla on oikeus perua valmennus ja saada maksun palautus, jos asiakas ei ole aloittanut valmennussisällön käyttämistä 14 vuorokauden kuluessa ostopäivästä. Jos kuluttaja aloittaa valmennuksen sisällön käyttämisen 14 vuorokauden jälkeen ostopäivästä lukien niin peruutusoikeus ei ole enää voimassa, jonka takia ei maksua palauteta.

Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi kuluttajan suostumuksella silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön.

Asiakkaalla on myös oikeus pyytää valmennuksesta maksamiensa rahojen palautusta mikäli kokee, ettei valmennuksen opeilla selkäkipu ole helpottunut tai parantunut. Palautuksen edellytyksenä harjoitteiden tekeminen säännöllisesti 8 viikon ajan. Palautustilanteissa asikasta pyydetään soittamaan Jerrylle puh 0405573874 tai laittamaan sähköpostia jerry@jerryketola.fi.

16. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Kaisaniemen osteopatian ja asiakkaan väliset Palvelua koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

17. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Kaisaniemen osteopatia käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Kaisaniemen osteopatia voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan Kaisaniemen osteopatian yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Kaisaniemen osteopatialle.

18. Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Kaisaniemen osteopatiasta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Kaisaniemen osteopatia vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure -olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada Kaisaniemen osteopatian sopimuksen rikkomisesta.

19. Yleisten ehtojen muutokset

Kaisaniemen osteopatia varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä Yleisiä ehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset ehdot ovat saatavilla Verkkosivustolla. Jatkamalla Verkkokaupan käyttöä Yleisten ehtojen päivityksen jälkeen, asiakkaan katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Yleiset ehdot. Nämä Yleiset ehdot päivitettiin viimeksi 27.2.2022.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare